طراحی سایت
جمعه 31 شهريور 1396.
-
الجمعة 2 محرم 1439.
-
Sep 22 2017.
-

جک ولش

بستن


 

اگر میزان تحولات بیرونی سازمان شما بیش از میزان رشد درونی سازمان باشد، در اینصورت سقوط سازمان حتمی است.

سرنوشت خودتان را بدست گیرید، وگرنه دیگران اینکار را خواهند کرد.

اگر برای رقابت با دیگران امتیازی ندارید، از رقابت چشم پوشی کنید.

شما اینجا هستید: خانه سخنان بزرگان جک ولش