طراحی سایت
پنجشنبه 25 مهر 1398.
-
الخميس 18 صفر 1441.
-
Oct 17 2019.
-

جان ماکسول

بستن


بهترین کار آن است که از انجام آن لذت می بریم.

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که بیماری هدف دارد. بسیاری از مردم تلاش می کنند تا به جایی برسند، اما وقتی رسیدند ، همانجا متوقف می شوند.

نگرش های خوب در بین بازیکنان ، پیروزی تیم را تضمین نمی کند. اما نگرش های بد شکست آنرا تضمین می کند.

آرمان را نمی توان قرض گرفت، خرید یا گدایی کرد. بلکه باید از درون انسان بجوشد و بالا بیاید.

دارندگان دید بلند به هنگام رویارویی با مشکلات ، با تحمل جنبه های ناگوار و دفع آنها ، مشکلات را به فرصت مبدل می کنند.

وقتی که کارتان تمام شد دست از تلاش بردارید. نه وقتی که خسته شدید.

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، امروز کار مهمی انجام نداده اید.

زیاد کار کردن هنر نیست. هوشمندانه کار کردن هنر است.

افراد تا از گذشته آگاهی نداشته باشند، به آینده دسترسی نخواهند داشت.

یک بار غافلگیر شدن مجاز است. اما اگر این اتفاق دوباره رخ دهد، نشانه آن است که از آمادگی لازم برخوردار نیستید.

وقتی تیمی را در اختیار دارید که با تیم رویاهای شما هماهنگی ندارد ، در اینصورت دو راه بیشتر ندارید : یا از رویاهای خود دست بکشید و یا تیم خود را رشد دهید.

 

بحران لزوما شخصیت انسان را نمی سازد. اما شکی نیست که آن را آشکار می کند.

شما اینجا هستید: خانه سخنان بزرگان جان ماکسول