استراتژی تمایز در تبلیغات جاروبرقی زیمنس

0

بستن

joomina

شرکت زیمنس، "به مالکیت درآوردن خصوصیت کم صدایی" را بعنوان "استراتژی تمایز" برای محصول جاروبرقی خود درنظر گرفته است. تبلیغ این خصوصیت در این عکس بصورت زیبایی نمایش داده شده است.