طراحی سایت
جمعه 29 دي 1396.
-
الجمعة 3 جماد أول 1439.
-
Jan 19 2018.
-

ساعت زنگ دار متحرک

بستن


این ساعت به محض زنگ زدن ، با سرعت زیاد شروع به حرکت می نماید بگونه ای که فرد مجبور می شود جهت خاموش کردن زنگ ساعت ، به دنبال ساعت راه بیفتد. طبعا خواب از سر وی خواهد پرید.

 

شما اینجا هستید: خانه کتابخانه الکترونیک آرشیو نوآورانه ساعت زنگ دار متحرک