طراحی سایت
سه شنبه 19 فروردين 1399.
-
الثلاثاء 14 شعبان 1441.
-
Apr 07 2020.
-

تلقین و قوانین سه گانه کوئه

بستن


کاشف تلقین به خود، دانشمندی فرانسوی به نام امیل کوئه است. او قدرت تلقین را کشف کرد.

داستان کشف تلقین :

یک روز پسر 13 ساله او دیر از خواب بیدار می شود و بدین جهت مورد سرزنش و برخورد شدید پدر قرار می گیرد. عصر آن روز وقتی پسر کوئه از مدرسه به خانه بر می گردد؛ امیل متوجه می شود که هنوز اثر صحبت های صبح در چهره پسر مشخص است. مدتی بعد مجدد این ماجرا تکرار شد تا اینکه جرقه ای در ذهن کوئه پدید آمد. او از خود این سئوال را پرسید که: 

چرا اثر تنبیه یا تشویق از صبح تا عصر همان روز باقی می ماند. پس از تحقیق و آزمایش بسیار در این خصوص به این نتیجه رسید که انسان ها 10 الی 15 دقیقه بعد از خواب و به همین مقدار قبل از خواب رفتن در شرایطی قرار می گیرند که هر نوع فکر، حرف و تصویری را که در رویا یا واقعیت با آن مواجه شوند در طول روز عینا برای خود شبیه سازی می کنند.

همه افراد نوع بشر، قبل و بعد از خواب به حالت رخوت و خواب آلودگی هیپنوتیزمی وارد می شوند؛ در این وضعیت، پذیرش افزایش می یابد. از آنجا که افراد، هنگام صبح که از خواب بر می خیزند دچار رخوت و خواب آلودگی اند، پس بهترین زمان ارائه تلقین ها صبح زود می باشد.

اولین اصل در تلقین امیل کوئه خواب آلودگی است.

دومین اصل در تلقین امیل کوئه آرامش عضلانی است.

سومین و مهمترین اصل تلقین امیل کوئه تمرکز فکری و خلاء ذهنی است که در اصل کانونی کردن ذهن است؛ فقط و فقط بر روی یک موضوع ویژه. 

امیل کوئه پس از تحقیق و آزمایش بر روی افراد و حالات گوناگون آنان به این نتیجه رسید که این سه حالت پیش از بیدار شدن از خواب به انسان دست می دهد. چرا که در صبح هنگام، انسان هم خواب آلود، هم ریلکس و آرام و هم در حالتی از تمرکز فکری و ذهنی می باشد.

قوانین کوئه :

کوئه پس از گذشت حدود 20 سال تحقیق در خصوص تلقین های هیپنوتیزمی، به قوانین سه گانه زیر دست یافت :

1. قانون توجه و تمرکز : 

زمانی که ذهن در مدت مدیدی بر روی موضوعی متمرکز شود، آن موضوع به تدریج جنبه واقعی پیدا می کند.

 2. قانون اثر متضاد : 

مادامی که در خیال خود ببینید که قادر به انجام کاری نیستید: 

تفکر منفی + کوشش بیشتر = موفقیت کمتر.

3. قانون اثر احساسی عاطفی: 

پندار، قویتر از تلقین است. زمانی که یک تلقین از روی اشتیاق و احساس های عاطفی درون و همراه با تصاویر ذهنی باشد. این تلقین قویتر از سایر افکار و القائات ظاهر شده و بر دیگر افکار غلبه پیدا می کند.

تلقین چیست؟

تلقین همانند بذری است که در خاک وجود انسان ها کاشته می شود. اگر به موقع به آبیاری و باغبانی آن بپردازیم، از آن دانه کوچک کم وزن درخت قطور و تنومندی ایجاد خواهیم کرد که با بالا رفتن از آن درخت از فراز قله های موفقیت خواهیم گذشت. تلقین همانند تیغ جراحی است که تنها افراد متخصص بهترین بهره برداری را از آن به عمل می آورند. 

اگر تلقین به نفس در مدت زمانی طولانی مثلا چند ماه (3 الی4) ادامه داشته باشد، بعد از تاثیرگذاری ناخودآگاه در پی بدست آوردن موارد ذکر شده در تلقینات بر می آید؛ در آن موقع زمانی است که اعجاز ناخودآگاه را می بینیم.

جمله ابداعی کوئه : "من هر روز از هر جهت بهتر و بهتر می شوم"

تلقین یکی از مهمترین رموز موفقیت است.

 

 

شما اینجا هستید: خانه کتابخانه الکترونیک نکته های مدیریتی تلقین و قوانین سه گانه کوئه